iq business

Членове


Име, презиме и фамилия:
 
Оценителска правоспособност:
 
Град:
 


Име Град Мобилен Телефон
1 Ангел Илиев Владов Варна 0888263345 052642060

Ангел Илиев Владов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

2 Анелия Стефанова Илиева Варна 0888403761 052644225

Анелия Стефанова Илиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

3 Атанас Неделчев Атанасов Варна 0888099942

Атанас Неделчев Атанасов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски Земи и Трайни насаждения, Машини и съоръжения

4 Бисер Николов Атанасов Варна 0896662442

Бисер Николов Атанасов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

5 Борислав Захариев Христов Варна 0888263346 052656565

Борислав Захариев Христов
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

6 Валерия Йосифова Йоргова Варна 0895626686

Валерия Йосифова Йоргова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

7 Велико Стефанов Йорданов Силистра 0888917843 086822303

Велико Стефанов Йорданов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

8 Величка Банкова Паликова Варна 0899109586 052630252

Величка Банкова Паликова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

9 Веселин Георгиев Николов Балчик 0899894375 057975904

Веселин Георгиев Николов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

10 Веселин Стоянов Видолов Варна 0888363544 052637262

Веселин Стоянов Видолов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

11 Веска Пенчева Янева Варна 0899161731 052563222

Веска Пенчева Янева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

12 Владимир Стефанов Василев Варна 0885367100

Владимир Стефанов Василев
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти

13 Галин Методиев Тодоров Варна 0894781874

Галин Методиев Тодоров
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

14 Георги Йорданов Драгиев Варна 0888516718 052308640

Георги Йорданов Драгиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

15 Георги Колев Дечев Варна 0886979921 052607687

Георги Колев Дечев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения

16 Дарина Русева Бобева-Илиева Варна 0888884189 052989414

Дарина Русева Бобева-Илиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

17 Делян Михайлов Щерев Варна 0888641512

Делян Михайлов Щерев
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

18 Деян Веселинов Дончев Варна 0876333513

Деян Веселинов Дончев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

19 Диана Георгиева Пенева Варна 0877515272 052638636

Диана Георгиева Пенева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания

20 Диана Добрева Велинова Варна 0896890096 052601702

Диана Добрева Велинова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

21 Димитрина Иванова Мичева-Спасова Балчик 0888476731 057976691

Димитрина Иванова Мичева-Спасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

22 Димитричка Иванова Димитрова Добрич 0888825439

Димитричка Иванова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

23 Димитър Илиев Босев Габрово 0899146200; 0887308221 066820811

Димитър Илиев Босев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

24 Димитър Петров Христов Варна 0889947373 052562865

Димитър Петров Христов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

25 Добромил Петров Добрев Варна 0888317041 052631040

Добромил Петров Добрев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

26 Добромира Димитрова Регендова Варна 0889385049

Добромира Димитрова Регендова
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти

27 Донка Георгиева Михайлова Варна 0899145187

Донка Георгиева Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

28 Донка Димова Михайлова Варна 0887930092 052645114

Донка Димова Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

29 Донка Костова Сивкова Варна 0887114981 052622422

Донка Костова Сивкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

30 Елена Костова Василева Варна 0887266707 052656045

Елена Костова Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

31 Еленка Маринова Петкова Варна 0889997456 052303936

Еленка Маринова Петкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения    

32 Живка Недева Бонева Варна 0888205332 052603518

Живка Недева Бонева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

33 Златин Диянов Райчев Добрич 0895455718

Златин Диянов Райчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

34 Ивайло Веселинов Гетов Варна 0887580375; 0885550015

Ивайло Веселинов Гетов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

35 Иван Георгиев Инкьов Варна 0898480970 052372978

Иван Георгиев Инкьов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

36 Иван Йорданов Йорданов Варна 0885209059 052625908

Иван Йорданов Йорданов
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

37 Иван Колев Колев Добрич 0887661250 058834633

Иван Колев Колев
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

38 Иванка Николова Георгиева Варна 0896661663 052630077

Иванка Николова Георгиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

39 Иванка Тонева Куртева Добрич 0888425942 058837868

Иванка Тонева Куртева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

40 Иво Ангелов Костов Варна 0887731144 052322493

Иво Ангелов Костов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания; Финансови активи и финансови институции

41 Илияна Росенова Монова-Христова Варна 0888354461

Илияна Росенова Монова-Христова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

42 Йордан Иванов Герчев Варна 0888526235. 052625308

Йордан Иванов Герчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

43 Йорданка Бончева Тодорова Добрич 0888912986. 058605233

Йорданка Бончева Тодорова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

44 Йорданка Стефанова Куртева Варна 0898668892 052614758

Йорданка Стефанова Куртева
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения

45 Калина Василева Василева Варна 0886840064 052633587

Калина Василева Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

46 Кичка Тодорова Кателиева-Станева Варна 0888845646 052980922.

Кичка Тодорова Кателиева-Станева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

47 Красимира Божкова Кателиева Варна 0889224569 052304349

Красимира Божкова Кателиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

48 Лена Христова Тодорова Варна 0898847647

Лена Христова Тодорова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

49 Лъчезар Александров Алексиев Варна 0878606185

Лъчезар Александров Алексиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

50 Людмил Иванов Велинов Варна 0888710750 052601702

Людмил Иванов Велинов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

51 Максим Николов Ставрев Варна 0888004055 052617187

Максим Николов Ставрев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

52 Маргарита Димитрова Николова Балчик 0887519842 057975904

Маргарита Димитрова Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

53 Мариана Михайлова Тороманова Варна 0888229509 052607327

Мариана Михайлова Тороманова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

54 Марин Михайлов Михайлов Варна 0888452298 052508446

Марин Михайлов Михайлов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

55 Мария Атанасова Старцева Русе 0888701721

Мария Атанасова Старцева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

56 Мария Русева Атанасова Варна 0887466335 052630252

Мария Русева Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

57 Миглена Райчева Иванова Варна 0898899724

Миглена Райчева Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

58 Милена Димова Танкова Варна 0885054908 052506898

Милена Димова Танкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

59 Милка Димитрова Атанасова Варна 0887973228 052756904

Милка Димитрова Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

60 Милка Йорданова Иванова Варна 0899911821 052520027

Милка Йорданова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

61 Мина Михайлова Савова Варна 0888331108

Мина Михайлова Савова
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти

62 Надежда Даринова Георгиева Варна 0878375044

Надежда Даринова Георгиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

63 Надежда Петрова Малкочева Варна 0888618490

Надежда Петрова Малкочева
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

64 Надя Енчева Костова Варна 0888805651 052660717

Надя Енчева Костова
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания

65 Невена Петкова Спахийска Троян 0886749666

Невена Петкова Спахийска
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

66 Невена Стефанова Димитрова Варна 0888693556 052601600

Невена Стефанова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

67 Нели Костадинова Михайлова Варна 0888600843 052502304

Нели Костадинова Михайлова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

68 Нелияна Иванова Иванова Варна 0888555418 052664000

Нелияна Иванова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

69 Николай Недков Ангелов Варна 0878425009 052640465

Николай Недков Ангелов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

70 Николай Стоянов Стоянов Варна 0888525552

Николай Стоянов Стоянов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

71 Пенка Ангелова Василева Троян 0888699150

Пенка Ангелова Василева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насъждения

72 Пенка Георгиева Любомирова Варна 0898582172

Пенка Георгиева Любомирова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

73 Пенка Христова Митева Добрич 0899223420

Пенка Христова Митева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

74 Пепа Стефанова Атанасова Варна 0898539113 052654636

Пепа Стефанова Атанасова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения

75 Петка Димитрова Христова Варна 0887148998 052562865

Петка Димитрова Христова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

76 Петранка Койчева Маринова Варна 0886840215 052624090

Петранка Койчева Маринова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

77 Петя Хараланова Добрева Варна 0887033303 052301300

Петя Хараланова Добрева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

78 Пламен Благов Илиев Варна 0888896455 052989414

Пламен Благов Илиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

79 Пламен Добромилов Добрев Варна 0888990528

Пламен Добромилов Добрев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

80 Пламен Иванов Маринов Добрич 0899115083

Пламен Иванов Маринов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

81 Пламен Христов Панайотов Варна 0899829491 052600856

Пламен Христов Панайотов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания

82 Радка Василева Николова Добрич 0888159707 058603592

Радка Василева Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

83 Радослав Христов Станчев Варна 0885126642 052625043

Радослав Христов Станчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

84 Радостин Димитров Сарандев Варна 0899968840 052630077

Радостин Димитров Сарандев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

85 Рени Иванова Попова Варна 0888675003

Рени Иванова Попова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

86 Рени Йорданова Николова Търговище 0887836190

Рени Йорданова Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

87 Росица Николаева Султанова София 0887320009

Росица Николаева Султанова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения

88 Руска Николова Димитрова Варна 0888204905 052600702

Руска Николова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания

89 Светла Димитрова Петкова Варна 0888432804

Светла Димитрова Петкова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

90 Светлана Иванова Бончева Варна 0888925697 052605635

Светлана Иванова Бончева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

91 Светлана Рускова Дафова Варна 0898528797

Светлана Рускова Дафова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

92 Свилен Георгиев Пейчев Силистра 0888856350 086820420

Свилен Георгиев Пейчев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения

93 Свилена Георгиева Кехайова Ямбол 0898451007

Свилена Георгиева Кехайова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения

94 Силвия Богданова Иванова Варна 0888123664

Силвия Богданова Иванова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

95 Силвия Георгиева Начева – Мръчева Ямбол 0893424401

Силвия Георгиева Начева – Мръчева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

96 Силвия Христова Михова Варна 0884730701

Силвия Христова Михова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения

97 Стефан Димитров Димитров Добрич 0887845089

Стефан Димитров Димитров
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

98 Стефан Петров Георгиев Варна 0889529997 052634345

Стефан Петров Георгиев
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

99 Стефан Тодоров Данговски Варна 0888773608 052826036; 052644225

Стефан Тодоров Данговски
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

100 Стефка Иванова Мавродиева Добрич 0887144311 058604365

Стефка Иванова Мавродиева
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Други активи (вкл. декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти-паметници на културата)

101 Стилиана Любчева Радева-Свракова Варна 0889236342 052648187

Стилиана Любчева Радева-Свракова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

102 Стоян Калчев Иванов Варна 0877337750

Стоян Калчев Иванов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

103 Танислав Христов Онцов Варна 0888878802

Танислав Христов Онцов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

104 Таня Пенчева Панайотова Варна 0888204935 052383336

Таня Пенчева Панайотова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

105 Теодора Димитрова Николаева Троян 0888929695

Теодора Димитрова Николаева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения

106 Филипина Георгиева Сидерова Варна 0888580611 052600011

Филипина Георгиева Сидерова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

107 Христина Людмилова Ангелова Варна 0878181910; 0893576166

Христина Людмилова Ангелова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприяитя и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Земеделски земи и трайни насаждения

108 Христо Атанасов Крачунов Варна 0899902978 052302191

Христо Атанасов Крачунов
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Търговски предприятия и вземания

109 Цанко Найденов Спасовски Троян 0885649968

Цанко Найденов Спасовски
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насъждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания

110 Цветана Георгиева Ангелова Варна 0888731346 052616048

Цветана Георгиева Ангелова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения

111 Цветанка Начева Николова Варна 0887887112

Цветанка Начева Николова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

112 Шена Метова Хаджиева Варна 0889514664

Шена Метова Хаджиева
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти

113 Яна Асенчова Новоселска Варна 0887420060

Яна Асенчова Новоселска
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

114 Янка Костадинова Димитрова Добрич 0889357408 058604365

Янка Костадинова Димитрова
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти